Dokumenty

Statut szkoły – Pobierz

Roczny Plan Pracy ZS Nr 1 – Pobierz

Program wychowawczo-profilaktyczny – Pobierz

Zał. 1 – Plan działań profilaktyczno-zdrowotnych – Pobierz

Zał. 2 – Propozycje tematów na godzinę z wychowawcąPobierz

Procedury bezpieczeństwa w szkole (nowe) – Pobierz

Regulamin wycieczek ZS nr 1 – Pobierz

Monitorowanie frekwencji-wytyczne  – Pobierz

Regulamin sali gimnastycznej – Pobierz

Regulamin siłowni szkolnej  – Pobierz

Regulamin korzystania z szafek szkolnych – Pobierz

Regulamin przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków – Pobierz

Papier “firmowy” szkoły  – Pobierz

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 – Pobierz