Dokumenty

Dokumenty

Statut szkoły - Pobierz

Roczny Plan Pracy Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu - Pobierz

Procedury bezpieczeństwa w szkole - Pobierz

Monitorowanie frekwencji-wytyczne - Pobierz

Regulamin Samorządu Uczniowskiego - Pobierz

Regulamin siłowni szkolnej  - Pobierz

Regulamin przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków - Pobierz

  Regulamin parkingu na terenie szkoły - Pobierz

Do pobrana Papier Firmowy

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych - religia - Pobierz

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych - etyka, WDŻ - Pobierz

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych - pomoc psychologiczno-pedagogiczna- Pobierz

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 -   Pobierz

Program wychowawczo-profilaktyczny - Pobierz

Zał. 1 - Plan działań profilaktyczno-zdrowotnych - Pobierz

Zał. 2 - Propozycje tematów na godzinę z wychowawcą - Pobierz

Regulamin wycieczek ZS nr 1 - Pobierz

Rozliczenie finansowe wycieczki

Zgoda na wycieczkę

Rozporządzenie w sprawie organizowania wycieczek

 

Regulamin pomocy psychologiczno - pedagogicznej - Pobierz

Regulamin sali gimnastycznej - Pobierz

Regulamin hali sportowej - Pobierz

Regulamin udostępniania pomieszczeń hali sportowej - Pobierz

Regulamin korzystania z szafek szkolnych - Pobierz