Dokumenty

Statut szkoły – Pobierz

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 – Pobierz

Roczny Plan Pracy Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu – Pobierz

Program wychowawczo-profilaktyczny – Pobierz

Zał. 1 – Plan działań profilaktyczno-zdrowotnych – Pobierz

Zał. 2 – Propozycje tematów na godzinę z wychowawcąPobierz

Procedury bezpieczeństwa w szkole – Pobierz

Regulamin wycieczek ZS nr 1 – Pobierz

Monitorowanie frekwencji-wytyczne  – Pobierz

Regulamin pomocy psychologiczno – pedagogicznejPobierz

Regulamin Samorządu Uczniowskiego – Pobierz

Regulamin sali gimnastycznej – Pobierz

Regulamin siłowni szkolnej  – Pobierz

Regulamin korzystania z szafek szkolnych – Pobierz

Regulamin przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków – Pobierz

—————-

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych – religiaPobierz

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych – etyka, WDŻ Pobierz

Zgoda rodziców/opiekunów prawnychpomoc psychologiczno-pedagogiczna- Pobierz