Dokumenty

Statut szkoły – Pobierz

 

Roczny Plan Pracy ZS Nr 1 – Pobierz

 

Program wychowawczo-profilaktyczny – Pobierz

 

Zał. 1 – Plan działań profilaktyczno-zdrowotnych – Pobierz

Zał. 2 – Propozycje tematów na godzinę z wychowawcą – Pobierz

 

Procedury bezpieczeństwa w szkole (nowe) – Pobierz

 

Regulamin wycieczek ZS nr 1 – Pobierz

 

Monitorowanie frekwencji-wytyczne  – Pobierz

 

Regulamin sali gimnastycznej – Pobierz

 

Regulamin siłowni szkolnej  – Pobierz

 

Regulamin korzystania z szafek szkolnych – Pobierz

 

Regulamin przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków – Pobierz

 

Papier “firmowy” szkoły  – Pobierz