Dokumenty

Dokumenty

Statut szkoły - Pobierz

Roczny Plan Pracy Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu - Pobierz

Procedury bezpieczeństwa w szkole - Pobierz

Monitorowanie frekwencji-wytyczne  - Pobierz

Regulamin Samorządu Uczniowskiego - Pobierz

Regulamin siłowni szkolnej  - Pobierz

Regulamin przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków - Pobierz

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 - Pobierz

Program wychowawczo-profilaktyczny - Pobierz program wychowawczo-profilaktyczny20/21

Zał. 1 - Plan działań profilaktyczno-zdrowotnych - Pobierz

Zał. 2 - Propozycje tematów na godzinę z wychowawcą - Pobierz

Regulamin wycieczek ZS nr 1 - Pobierz

Regulamin pomocy psychologiczno - pedagogicznej - Pobierz

Regulamin sali gimnastycznej - Pobierz

Regulamin korzystania z szafek szkolnych - Pobierz

---------------------------------------

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych - religia - Pobierz

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych - etyka, WDŻ - Pobierz

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych - pomoc psychologiczno-pedagogiczna- Pobierz