Dyrekcja

Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu

Elżbieta Urbańska-Golec

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu

Dorota Musiałek-Jeżewska

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu

Maria Kruk

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Danuta Mielczarek

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Mariusz Lach