Dyrekcja

Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu

Elżbieta Urbańska-Golec

e-mail: dyrektor@zs1.wielun.pl

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu

Dorota Musiałek-Jeżewska

e-mail: wicedyrektordmj@zs1.wielun.pl

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu

Maria Kruk

e-mail: wicedyrektormkruk@zs1.wielun.pl

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Danuta Mielczarek

e-mail: d.mielczarek@zs1.wielun.pl

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Mariusz Lach

e-mail: m.lach@zs1.wielun.pl