Dyrekcja

Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu

Elżbieta Urbańska-Golec

dyrektor@zs1.wielun.pl

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu

Dorota Musiałek-Jeżewska

wicedyrektordmj@zs1.wielun.pl

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu

Maria Kruk

wicedyrektormkruk@zs1.wielun.pl

 

 

 

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu

Katarzyna Kałuża

wicedyrektorkk@zs1.wielun.pl

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Danuta Mielczarek

d.mielczarek@zs1.wielun.pl

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Mariusz Lach

m.lach@zs1.wielun.pl