Historia

Historia szkoły

W 2015 roku dawny Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 obchodził 70 rocznice swego powstania.
Po okupacji hitlerowskiej i wyzwoleniu Wielunia, szkoła typu zawodowego była potrzebna. Zniszczenia Wielunia już w we wrześniu 1939 roku spowodowały, że nie było budynku, który mógłby przyjąć uczniów takiej szkoły. Dlatego ówczesne władze oświatowe skorzystały z tzw. baraków, które okupanci postawili przy dzisiejszym Placu Legionów. Tam dłuższy czas funkcjonowało:

- Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe ( 1945/1946)

- Państwowe Gimnazjum i Średnia Szkoła Zawodowa (1947/1948)

- Państwowe Liceum Administracyjno  Handlowe(1948/49)

- Państwowe Liceum Administracyjno - Handlowe i Zasadnicza Szkoła Metalowo ? Odlewnicza (1951-1952)

- Zasadnicza Szkoła Metalowo - Odlewnicza (1953-1954)

- Technikum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa (1958-1959).

W ramach akcji władz PRL  u, 1000 szkół na Tysiąclecie, zbudowano nowy budynek szkoły na dzisiejszej ulicy Wojska Polskiego wówczas Ludowego Wojska Polskiego. Przekazano ją do użytku 1. IX.1964 r. Szkoła przyjęła imię Ludowego Wojska Polskiego.

W tym budynku funkcjonowały następujące szkoły:

-Technikum Ekonomiczne i ZSZ Nr 1 (1965/1972)

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (1973/74)

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (1975 ? 2005)

- Zespół Szkół Nr 1 ( od 2005 do dzisiaj)

Od 1945 roku istnieje Liceum Ekonomiczne, później Technikum Ekonomiczne. Technikum Gastronomiczne funkcjonuje od 1965 roku. W ramach ZSZ Nr 1 powstało też Medyczne Studium Zawodowe (od 1972 roku), od 1984 roku zaczyna istnieć Liceum Medyczne. Obie szkoły kształciły w zawodzie pielęgniarki (obecnie szkoły te już nie istnieją). W 1956 r. powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie kucharz, a w 1978 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa przygotowująca do zawodu rolnik (obecnie już nie istnieje).

Warsztaty gastronomiczne istnieją od 1956 r., ich założycielką i pierwszą kierowniczką była Joanna Pytel. Początkowo mieściły się one w barakach przy Placu Legionów. Od 1964 do 1989 roku przeniesiono je do refektarza oo. Franciszkanów przy ul. Wodnej 2.W 1989 rok warsztaty zostały przeprowadzone do zaadoptowanego budynku przy ul. Wojska Polskiego 17.

W obecnym budynku warsztatów przed II wojną światową mieścił się sąd, a w czasie wojny gmach był siedzibą Gestapo, po wojnie było tu znane przez starszych mieszkańców Wielunia i okolic - kino Odra

Mieszcząca się w ZSZ Nr 1 szkoła gastronomiczna kształciła w następujących kierunkach:

- od 1956 do 2003: 3 - letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa: kucharz

- od 1965 do 2005r: - Technikum: technik technologii żywienia, specjalność: żywienie zbiorowe

- od 2000r: 4  letnie Technikum: kucharz

- od 2000r: 4  letnie Technikum: technik organizacji usług gastronomicznych

- od 2000r: 2  letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa: kucharz małej gastronomii

Kierownikami warsztatów w omawianym okresie byli w latach:

- Janina Pytel ( 1956 - 1971)

- Zofia Szuster( 1971 - 1996)

- Bogumiła Gońda (1996 - 1998)

- Danuta Mielczarek (1998 - obecnie)

 

Uczniowie szkoły gastronomicznej uczestniczyli w licznych olimpiadach i konkursach min. w olimpiadzie

 wiedzy o żywieniu i żywności, turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie kucharz, pokazach sztuki kulinarnej  Natura Food.

Liceum, a później Technikum Ekonomiczne kształciło przede wszystkim ekonomistów w specjalnościach: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw oraz ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolnych (w latach 1977 -1992). Uczniowie tej szkoły licznie uczestniczyli w wielu olimpiadach i konkursach zawodowych, zajmując w nich czołowe miejsca min. Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menadżerskich, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej.

 

Dyrektorami szkoły byli:

- Wojciech Rzutkowski ( 1945-1946)

- Józef Jaskulski (1946 - 1952)

- Leopold Szromik (1952 - 1968)

- Bronisław Brodziak ( 1968 - 1986)

- Michał Tęcza (1986 -1997)

- Danuta Parzyjagła (1997 -1998)

- Sławomir Kaftan (1998 - 1999)

- Robert Leś (1999 - 2004)

- Elżbieta Pałyga (2004 - 2005).

 Od 2005 po połączeniu ZSZ nr 1 z Zespołem Szkół Budowlanych, decyzją Rady Powiatu szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół nr 1.

Zespół Szkół Budowlanych

Zespół Szkół Budowlanych istniał od 1963 roku i był jedną z najaktywniejszych szkół budowlanych w Polsce należących do PIPHIB. Szkoła od początku współpracowała z firmami budowlanymi znanymi w Polsce i świecie, takimi jak: HENKEL CERESIT, FAKRO, YTONG, DOKA, SANITEC KOŁO, ROCKWOOL, ICOPAL.

Pierwotna jej siedziba znajdowała się w Działoszynie, a od 1967r. w Wieluniu przy ul. Waryńskiego obecnie POW 14. Uczniowie szkoły brali udział w różnych konkursach i olimpiadach odnosząc znaczące sukcesy. Szkoła była organizatorem m.in.: czterech Centralnych Turniej Budowlanych, trzech Olimpiad Budowlanych, Konkursu wiedzy pożarniczej.

Początki istnienia szkoły sięgają 1967 roku, gdy szkoła budowlana była szkołą przyzakładową Wieluńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego i znajdowała się w zamku w Działoszynie. W tym czasie trwała budowa nowej szkoły w Wieluniu przy ulicy Waryńskiego, która została oddana do użytku w 1969r. Nowy budynek stał się nie tylko ostoją wiedzy, ale także miejscem wielu imprez i uroczystości. Pierwszym ważnym wydarzeniem dla nauczycieli i uczniów był turniej budowlany "Złota Kielnia".

W roku 1977 oprócz klas zasadniczych powstały trzy klasy Technikum Budowlanego dla dorosłych po zasadniczej Szkole Zawodowej. Jesienią 1978 r. obok szkoły rozpoczęto budowę krytej pływalni, którą oddano do użytku 19.04.1985r.

W 1979 roku utworzono w szkole Pomaturalne Studium Zawodowe w Sieradzu z filią w Wieluniu, które trwało do 1982r. W 1988 r. (oprócz klas zasadniczych zawodowych, kształcących w zawodach: murarz, betoniarz, zbrojarz, posadzkarz, sztukator, malarz, cieśla, monter wewnętrznych instalacji budowlanych, elektromonter, mechanik maszyn budowlanych) powstał nowy kierunek kształcenia  Technikum Budowlane  dzienne a przez kolejne lata otwierano inne kierunki:

Technikum po Zawodowej TPZ,

Technikum Urządzeń Sanitarnych,

Technikum Budowy Dróg i Mostów Kołowych,

Technikum Geodezyjne,

Liceum Profilowane Kształcenie Środowiska (po reformie szkolnictwa).

W latach 90 ZSB na krótko zmienia nazwę na Zespół Szkół Nr 3(w roku 1991 zostaje przywrócona nazwa ZSB).

W 2005 r. Zespół Szkół Budowlanych w Wieluniu po 38 latach istnienia przestaje funkcjonować, jako oddzielna placówka i zostaje przeniesiony i włączony do Zespołu Nr 1 przy ulicy Wojska Polskiego.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w czerwcu 2005r. miało podwójny charakter, było to zakończenie roku szkolnego 2004/2005 i jednocześnie ostatnie dni pobytu w tym budynku wieluńskiej budowlanki przy ulicy POW 14.

W lutym 2005 r. zapadła decyzja  Uchwała Rady Powiatu o likwidacji Zespołu Szkól Budowlanych i przeniesieniu szkół wchodzących w jej skład do Zespołu Szkól Nr 1 przy ulicy Wojska Polskiego.

W roku szkolnym 2004/2005 praktyczna nauka zawodu odbywała się w budynku byłej bursy przy Zespole Szkół Nr 1 i polegała na remontowaniu i adaptacji sal na sale lekcyjne.

Od 1 września 2005 roku Zespól Szkół Budowlanych i Zespół Szkól Nr 1 stały się jedną szkołą pod nazwą Zespół Szkół Nr 1.

Dyrektorzy Zespołu Szkół Budowlanych:

1969/70 Dyrektor szkoły mgr inż. arch. Tadeusz Wilk

1971/72 dyrektor mgr Zbigniew Maciński

1973/76 dyrektor Stanisław Skowronek

1977- 1992 dyrektor Tadeusz Grabczak

1992/2005 dyrektor mgr Krystyna Pastusiak

 

Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu - obecnie

W lutym 2005 r. zapadła decyzja  Uchwała Rady Powiatu o likwidacji Zespołu Szkół Budowlanych i przeniesieniu szkół wchodzących w jej skład do Zespołu Szkól nr 1 przy ulicy Wojska Polskiego.

Od 1 września 2005 roku Zespól Szkół Budowlanych i Zespół Szkół nr 1 stały się jedną szkołą pod nazwą Zespół Szkół nr 1.

1 września 2006 roku w naszej szkole miało miejsce Powiatowe Rozpoczęcie roku szkolnego 2006/2007. Gościliśmy w naszej szkole m.in. Łódzkiego Kuratora Oświaty Pana Ryszarda Przybylskiego, Posła na sejm Rzeczpospolitej Pana Mieczysława Łuczaka, Starostę Powiatu Wieluńskiego Pana Andrzeja Stępnia, Burmistrza Miasta i Gminy Wieluń Pana Mieczysława Majchera, księdza Prałata Mariana Stochniałka, emerytowanych nauczycieli, przedstawicieli szkół Powiatu Wieluńskiego i Gminy Wieluń, a także delegację z miast  partnerskich Wielunia  z Senji w Chorwacji i Adelebsen w Niemczech. Szkoła po remoncie prezentowała się doskonale i było to nasze wielkie święto. Podczas uroczystości mogliśmy zaprezentować nowe pomieszczenia dydaktyczne, wyremontowane sale i korytarze oraz przedstawić sukcesy szkoły m.in. wysokie miejsca zdobyte podczas Olimpiad przedmiotowych oraz udział w projekcie "Szkoła Marzeń".

Rok 2005/06

W szkole istniały następujące kierunki kształcenia:

TECHNIKUM

- technik budownictwa

- technik geodeta

- technik ekonomista

- technik handlowiec

- kucharz (technikum)

- technik organizacji usług gastronomicznych

- kucharz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

- zawód murarz

- technolog robót wykończeniowych

- zawód kucharz małej gastronomi

Rok 2006/07

W tym roku szkolnym młodzież mogła kształcić się w zawodzie  Posadzkarz, który został zakończony w roku 2008.

Rok 2007/08

W tym roku szkolnym utworzono nowy kierunek kształcenia  Technik Logistyk

Rok 2008/09

Od tego roku szkolnego młodzież może kształcić się również w kierunku  Technik Architektury Krajobrazu.

Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu jest największą w Powiecie Wieluńskim szkołą ponadgimnazjalną zapewniającą swoim uczniom optymalne warunki do pełnego rozwoju na poziomie zasadniczym i technicznym. Szkoła jest nowoczesna, otwarta na działania innowacyjne, których celem jest dostosowanie do potrzeb i wyzwań współczesnego świata. Dbamy o wszechstronne wykształcenie, wysoki poziom nauczania. Zapewniamy dobre przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych. Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych umożliwiającą rozwijanie zainteresowań, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży oraz zaplecze, które ułatwia realizację wyznaczonych celów i zadań. Ofertę edukacyjną dopasowujemy do zmieniających się warunków na rynku pracy, doskonalimy swoje umiejętności i troszczymy się o efektywność podejmowanych działań, co pozwala nam zajmować wysoką pozycję w rankingu szkół ponadgimnazjalnych w Polsce (rok 2016  Złota Szkoła). Współpracujemy z uczelniami wyższymi: Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Częstochowska, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oraz z firmami i instytucjami w całej Polsce (np. Aviation Consulting) w celu podnoszenia jakości naszego kształcenia oraz umożliwienia naszym uczniom nabywania dodatkowych umiejętności. Bierzemy udział w programach stypendialnych dla uczniów uzdolnionych, organizujemy praktyki oraz staże zawodowe np. ERASMUS -EDUCATION IS A CHOICE2 , program który umożliwia zagraniczną mobilność uczniów poprzez odbycie 4-tygodniowych praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach min. we Włoszech, Niemczech, Malcie i Austrii.

Obecnie młodzież kształci się w szkole w następujących kierunkach kształcenia:

TECHNIKUM

- Technik Ekonomista

- Technik Architektury Krajobrazu

- Technik Budownictwa

- Technik Logistyk

- Technik Geodeta

- Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

- Kelner

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- Cukiernik

- Kucharz

 

Przy szkole funkcjonują Warsztaty Gastronomiczne, których kierownikiem jest Danuta Mielczarek oraz Warsztaty Budowlane  kierownik  Mariusz Lach.

DYREKTORZY SZKOŁY:

Krystyna Pastusiak (2005-2011)

Elżbieta Urbańska-Golec (2011- obecnie)