Kalendarz

Kalendarz

Kalendarz 2023/2024

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 

Powiatowe Rozpoczęcie Roku Szkolnego

4.09.2023r. godz. 9.00

 

4.09.2023r. godz. 11.00

Integriada
28.09.2023r.
Dzień Edukacji Narodowej – Ślubowanie Uczniów klas Pierwszych 16.10.2023r.
Próbne matury XII, III
Zimowa  przerwa świąteczna 23 – 31. 12.2023r
Wystawienie ocen śródrocznych - klasy maturalne
18.12.2023r.
I półrocze - klasy maturalne 04.09.2023r - 22.12.2023r.
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna - klasy piąte technikum 20.12.2023r.
 II półrocze - klasy maturalne 02.01.24 - 26.04.24r.
Wystawienie ocen śródrocznych - wszystkie pozostałe klasy
19.01.2024r.
I półrocze - wszystkie pozostałe klasy
04.09.23 – 26.01.2024r.
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna - wszystkie pozostałe klasy 23-24.01.2024r.
 II półrocze - wszystkie pozostałe klasy 12.02.24r. – 21.06.2024r.
Zimowa sesja egzaminacyjna potwierdzająca kwalifikacje w zawodzie Styczeń – luty 2024 (09 – 20.01.2024r)
Ferie zimowe 29.01.24 – 11.02.2024r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28.03.24 -02.04.2024r.
Wystawienie ocen końcowych w klasach piątych technikum 19.04.2024r.
Rada pedagogiczna dla uczniów klas piątych
23.04.2024r.
Zakończenie zajęć w klasach piątych technikum 26.04.2024r.
Egzaminy maturalne 7 – 24.05.2024r. (egzamin pisemny)
11-25.05.2024r.
(egzamin ustny)

3–17.06.2024r. – termin dodatkowy egzamin pisemny
10-12.06.2024r. termin dodatkowy egzamin ustny

Letnia sesja egzaminacyjna potwierdzająca kwalifikacje w zawodzie Czerwiec 2023 3-19.06.24
Wystawienie ocen rocznych 14.06.2024r.
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 17-18.06.2024r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych 21.06.2024r.
Rozdanie świadectw maturalnych 9.07.2024r.
Poprawkowy egzamin maturalny 20.08.2024r. – pisemny
21.08.2024r. – ustny
Rozdanie świadectw – 10.09.2024r.
Świadectwa potwierdzające egzamin kwalifikacji w zawodzie  27.03.2024r.30.08.2024r.
Dni wolne z puli Dyrektora Szkoły Uczniowie klas technikum Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
02. - 03.11.2023r. (czwartek, piątek)
02.05.2024r.
(czwartek)
06.05.2024r. 
(poniedziałek)
07-08-09.05.2024r.
(matury)
(dla uczniów)
10.05.2024r.
(piątek)
31.05.24 (piątek)
03.06.24 egzaminy
02. - 03.11.2023r. (czwartek, piątek)
02.05.2024r.
(czwartek)
06.05.2024r. 
(poniedziałek)
07-08-09.05.2024r.
(matury)
(dla uczniów)
10.05.2024r.
(piątek)
31.05.24 (piątek)
03.06.24 egzaminy
Wywiadówki dla rodziców uczniów klas pierwszych 19.09.2023r. sala 01 – godz. 16.30

1 TA1
1 TA2
1 TL 1
1 TL 2
1 TZ
1 TT
1 BK
1 BC

21.09.2023 sala 01 godz. 16.30

1 TB
1 TW
1 TE
1 TEF
1 TR

1 BM1
1 BM2

Wywiadówki dla rodziców uczniów klas piątych
12.09.2023r. godz. 16.30
Wywiadówki dla rodziców wszystkich uczniów
21.11. - 23.11.2023r.
Rada pedagogiczna 13.09.2023r. godz. 15.10
27.09.2023r. godz. 15.10
Rada pedagogiczna plenarna 14.02.2024r.