Kalendarz

Kalendarz

Kalendarz 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2021r.
Dzień Edukacji Narodowej – Ślubowanie Uczniów klas Pierwszych 14.10.2021r.
Próbne matury I, III
Zimowa  przerwa świąteczna 23 – 31. 12.2021r
Wystawienie ocen śródrocznych 11.01.2022r.
I półrocze 1.09. – 14.01.2022r. ( 17 tyg)
 II półrocze 17.01. – 24.06.2022r. (18 tyg)
Rada pedagogiczna 12-13.01.2022r.
Zimowa sesja egzaminacyjna potwierdzająca kwalifikacje w zawodzie Styczeń – luty 2022
Ferie zimowe 14 – 27.02.2022r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14 -19.04.2022r.
Wystawienie ocen końcowych w klasach czwartych technikum 25.04.2022r.
Rada pedagogiczna dla uczniów klas czwartych 26.04.2022r.
Zakończenie zajęć w klasach czwartych technikum  

29.04.2022r.

Egzaminy maturalne 4 – 20.05.2022r.

1 – 15.06.2022r. – termin dodatkowy

Letnia sesja egzaminacyjna potwierdzająca kwalifikacje w zawodzie Czerwiec – lipiec 2022 1-7.06. sesja 2019

20.06 – 6.07. sesja 2012

Wystawienie ocen rocznych 15.06.2022r.
Rada pedagogiczna 20-21.06.2022r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych 24.06.2022r.
Rozdanie świadectw maturalnych 5.07.2022r.
Poprawkowy egzamin maturalny 23.08.2022r.   ( 9.09.2022r. –świadectwa)
Świadectwa potwierdzające egzamin kwalifikacji w zawodzie  

31.03.2022r.31.08.2022r.

Dni wolne z puli Dyrektora Szkoły Uczniowie klas technikum Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
4-5-6.05.2022r.
(dla uczniów)

15.10.21  piątek
12.11.21  piątek
7.01.22  piątek
2.05.22 poniedziałek
17.06.22 piątek

10.01.22 egzaminy
01.06.22 egzaminy

4.05.2022r.
(dla uczniów)

15.10.21 piątek
12.11.21 piątek
7.01.22  piątek
2.05.22 poniedziałek
17.06.22 piątek

Wywiadówki dla rodziców uczniów klas pierwszych 20.09.2021r. sala 01 – godz. 16.30

1 TB
1 TW
1 BM
1 TZ
1 BK

21.09.2021 sala 01 godz. 16.30

1 TL 1
1 TL 2
1 TA
1 TE

 

Wywiadówki dla rodziców uczniów klas czwartych 14.09.2021r.
Rada pedagogiczna 15.09.2021r. godz. 15.10