Kalendarz

 

Uroczystość: Data:
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 2 IX
Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych 12 IX godz. 16.30
Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych po gimnazjum 17 IX godz. 16:30
Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych po szkole podstawowej 19 IX godz. 16:30
Posiedzenia RP 16 IX
8 I 2020 – rada klasyfikacyjna uczniów klas technikum po gimnazjum
9 I 2020 – rada klasyfikacyjna uczniów klas technikum po szkole podstawowej i BSIS
29 I 2020– rada plenarna
22 IV – rada klasyfikacyjna uczniów klas maturalnych
22 VI – rada klasyfikacyjna uczniów klas technikum po gimnazjum
23 VI – rada klasyfikacyjna uczniów klas technikum po szkole podstawowej i BSIS
sierpień 2020 – rada plenarna
Dzień Edukacji narodowej. Ślubowanie uczniów klas pierwszych 14 X godz. 10.00
Narodowe Święto Niepodległości 12 XI
Próbna matura XI, III
Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych 23 X godz. 16.00
Spotkanie z rodzicami uczniów klas technikum  po gimnazjum 4 XII godz. 16.30 – klasy technikum
Spotkanie z rodzicami uczniów klas technikum po szkole podstawowej i wszystkich uczniów BSIS 5 XII godz. 16.30
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 XII
Wystawianie ocen śródrocznych 7 I 2020
Koniec I półrocza 10 I 2020
Początek II półrocza 27 I 2020
Sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 10.01.2020r. – część pisemna; 09.01.2020 – część praktyczna, w której jedynym rezultatem jest dokumentacja; część praktyczna w pozostałych kwalifikacjach – 11.01 – 15.02.2020r.
Ferie zimowe 13 I – 26 I 2020
Świadectwa potwierdzające egzamin kwalifikacji w zawodzie 20 III 2020
Wiosenna przerwa świąteczna 09 IV – 14 IV 2020
Spotkanie z rodzicami uczniów klas technikum po gimnazjum 23 III godz. 16.30
Spotkanie z rodzicami uczniów klas technikum po szkole podstawowej i rodziców uczniów BSIS 24 III godz. 16.30
Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych 21 IV 2020
Zakończenie zajęć edukacyjnych w klasach maturalnych 24 IV godz. 11.00
Święto Flagi 30 IV 2020
Świadectwa potwierdzające egzamin kwalifikacji w zawodzie 22 V 2020
Egzamin maturalny w terminie głównym 4 – 21 V część pisemna; 7 – 22 V – j. polski ustny; 4- 22 V – j. obce ustny
Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych 19.V godz. 16.00
Szkolny Dzień Sportu 1 VI 2020
Dodatkowy termin egzaminu maturalnego 1 – 19 VI 2020
Sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 23 VI – część pisemna; 22 VI – część praktyczna, w której jedynym rezultatem jest dokumentacja; część praktyczna w pozostałych kwalifikacjach – 24 VI – 9 VII
Wystawienie ocen końcoworocznych 19 VI 2020
Zakończenie zajęć edukacyjnych w klasach III ZSZ 25 VI 2020 godz. 11
Zakończenie zajęć edukacyjnych 26 VI 2020
Rozdanie świadectw maturalnych 3 VII 2020
Poprawkowy egzamin maturalny – część pisemna 25 VIII 2020 godz. 9.00
Poprawkowy egzamin maturalny – część ustna 24 – 25 VIII 2020
Świadectwa potwierdzające egzamin kwalifikacji w zawodzie 28 VIII 2020
Dni wolne 14 X – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
31 X – dzień wolny z  godzin dyrektora
4,5,6 V – dni wolne z godzin dyrektora
12 VI – dzień wolny z godzin dyrektora