Kalendarz

Kalendarz

Kalendarz 2022/2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 

Powiatowe Rozpoczęcie Roku Szkolnego

1.09.2022r. godz. 9.00

 

1.09.2022r. godz. 13.00

Dzień Edukacji Narodowej – Ślubowanie Uczniów klas Pierwszych 14.10.2022r.
Próbne matury XII, III
Zimowa  przerwa świąteczna 23 – 31. 12.2022r
Wystawienie ocen śródrocznych 09.01.2023r.
I półrocze 1.09.22 – 15.01.2023r.
 II półrocze 30.01.23r. – 23.06.2023r.
Rada pedagogiczna 10-11.01.2023r.
Zimowa sesja egzaminacyjna potwierdzająca kwalifikacje w zawodzie Styczeń – luty 2023 (09 – 21.01.2023r)
Ferie zimowe 16 – 29.01.2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna 06 -11.04.2023r.
Wystawienie ocen końcowych w klasach czwartych technikum 24.04.2023r.
Rada pedagogiczna dla uczniów klas czwartych 25.04.2023r.
Zakończenie zajęć w klasach czwartych technikum  

28.04.2023r.

Egzaminy maturalne 4 – 22.05.2023r. (egzamin pisemny)
10-23.05.2023r.
(egzamin ustny)

1–16.06.2023r. – termin dodatkowy egzamin pisemny
05-07.06.2023r. termin dodatkowy egzamin ustny

Letnia sesja egzaminacyjna potwierdzająca kwalifikacje w zawodzie Czerwiec 2023 1-18.06.23
Wystawienie ocen rocznych 16.06.2023r.
Rada pedagogiczna 19-20.06.2023r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych 23.06.2023r.
Rozdanie świadectw maturalnych 7.07.2023r.
Poprawkowy egzamin maturalny 22.08.2023r. – pisemny
21.08.2023r. – ustny
Rozdanie świadectw – 08.09.2023r.
Świadectwa potwierdzające egzamin kwalifikacji w zawodzie  

31.03.2023r.31.08.2023r.

Dni wolne z puli Dyrektora Szkoły Uczniowie klas technikum Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
04-05-08.05.2023r.
(dla uczniów)

31.10.22  poniedziałek
2.05.23 wtorek
09.06.23 piątek

09.01.23 egzaminy
01.06.23 egzaminy

04- 05 – 08.05.2022r.
(dla uczniów)

31.10.22poniedziałek
02.05.23 wtorek
09.06.23 piątek

09.01.23 egzaminy
01.06.23 egzaminy

Wywiadówki dla rodziców uczniów klas pierwszych 21.09.2022r. sala 01 – godz. 16.30

1 TL 1
1 TL 2
1 TZ
1 BK
1 BC
1 BM

22.09.2022 sala 01 godz. 16.30

1 TA1
1 TA2
1 TB
1 TW
1 TE
1 TR
 

Wywiadówki dla rodziców uczniów klas czwartych 13.09.2022r. godz. 16.30
Rada pedagogiczna 14.09.2022r. godz. 15.10