Kalendarz

Kalendarz

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2020r.
Dzień Edukacji Narodowej – Ślubowanie Uczniów klas Pierwszych 14.10.2020r.
Próbne matury I, III
Zimowa  przerwa świąteczna 23 – 31. 12.2020r
Wystawienie ocen śródrocznych 18.12.2020r.
I półrocze 1.09. – 22.12.2020r. ( 15 tyg)
 II półrocze 18.01. – 25.06.2021r. (20 tyg)
Rada pedagogiczna 21.12.2020r.
Zimowa sesja egzaminacyjna potwierdzająca kwalifikacje w zawodzie Styczeń – luty 2021
Ferie zimowe 04 – 17.01.2021r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1 -6.04.2021r.
Zakończenie zajęć w klasach czwartych technikum 30.04.2021r.
Egzaminy maturalne 4 – 20.05.2021r.

7 – 12.06.2021r. – termin dodatkowy

Letnia sesja egzaminacyjna potwierdzająca kwalifikacje w zawodzie Czerwiec – lipiec 2021
Wystawienie ocen rocznych 21.06.2021r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych 25.06.2021r.
Rozdanie świadectw maturalnych 5.07.2021r.
Poprawkowy egzamin maturalny 23 – 24.08.2021r.   ( 10.09.2021r. – świadectwa)
Świadectwa potwierdzające egzamin kwalifikacji w zawodzie 31.03.2021r.

31.08.2021r.

Dni wolne z puli Dyrektora Szkoły 2.11.2020r.

4-5-6 -7.05.2021r. ( dla uczniów)

4.06.2021r.