Kalendarz

Uroczystość: Data:
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 3 IX
Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych 12 IX godz. 16.30
Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych 19 IX godz. 16:30
Posiedzenia RP 5 IX, 17 IX, 19 XII, 16 I, 30 I, 16 IV; 17 VI
Posiedzenia szkoleniowe RP IX, XI, III, V
Integriada 28 IX
Dzień Edukacji narodowej. Ślubowanie uczniów klas pierwszych 12 X
Narodowe Święto Niepodległości 9 XI
Próbna matura XI, III
Dzień Życzliwości 21 XI
Spotkanie z rodzicami 21 XI godz. 15 – klasy zawodowe, 16 – klasy technikum
Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 XII
Wystawianie ocen śródrocznych – maturzyści 18 XII
Koniec śródrocza – maturzyści 21 XII
Wystawianie ocen śródrocznych 15 I
Koniec I półrocza 20 I
Sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 10.01.2019r. – część pisemna; 09.01.2019 – część praktyczna, w której jedynym rezultatem jest dokumentacja; część praktyczna w pozostałych kwalifikacjach – 11.01 – 16.02.2019r.
Ferie zimowe 11 II – 22 II 2019
Świadectwa potwierdzające egzamin kwalifikacji w zawodzie 22 III 2019
Wiosenna przerwa świąteczna 18 IV – 23 IV 2019
Spotkanie z rodzicami 3 IV 2019 godz. 15 – klasy zawodowe, 16 – klasy technikum
Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych 15 IV
Zakończenie zajęć edukacyjnych w klasach maturalnych 26 IV godz. 11
Święto Flagi 30 IV 2019
Świadectwa potwierdzające egzamin kwalifikacji w zawodzie 24 V 2019
Egzamin maturalny w terminie głównym 6 – 25 V część pisemna; 9 – 22 V – j. polski ustny; 6- 25 V – j. obce ustny
Szkolny Dzień Sportu 3 VI 2019
Dodatkowy termin egzaminu maturalnego 3 – 19 VI 2019
Sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 18 VI – część pisemna; 17 VI – część praktyczna, w której jedynym rezultatem jest dokumentacja; część praktyczna w pozostałych kwalifikacjach – 21 VI – 4 VII
Wystawienie ocen końcoworocznych 14 VI 2019
Zakończenie zajęć edukacyjnych w klasach III ZSZ 19 VI 2019 godz. 11
Zakończenie zajęć edukacyjnych 21 VI 2019
Rozdanie świadectw maturalnych 4 VII 2019
Poprawkowy egzamin maturalny – część pisemna 20 VIII godz. 9
Poprawkowy egzamin maturalny – część ustna 20 – 21 VIII 2019
Świadectwa potwierdzające egzamin kwalifikacji w zawodzie 30 VIII 2019