Branżowa Szkoła II stopnia

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH

Kwalifikacja: HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

FILMIK PROMOCYJNY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

Kwalifikacja: BUD.25 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

FILMIK PROMOCYJNY

DLA KOGO :

Szkoła Branżowa II stopnia jest ofertą dla absolwentów:

Branżowej Szkołę I stopnia w zawodzie kucharz

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz (od 2015 r.)

Uczniowie Szkoły Branżowej II stopnia będą zdawać egzamin z kwalifikacji HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

 

 

KWALIFIKACJA  HGT.12 obejmuje zagadnienia:

oceniania jakości żywności,

planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,

organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,

wykonywania usług gastronomicznych,

ekspedycji potraw i napojów.

obsługi kelnerskiej

układania i oceny jadłospisów,

organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,

stosowania technik nakrywania stołu,

współpracy w zespole,

organizacji usług gastronomicznych,

planowania i kalkulowania kosztów produkcji,

języka obcego zawodowego.

DLA KOGO :

Szkoła Branżowa II stopnia jest ofertą dla absolwentów:

Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie(od 2015 r.)

Uczniowie Szkoły Branżowej II stopnia będą zdawać egzamin z kwalifikacja: BUD.25 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

 

KWALIFIKACJA  BUD.25 obejmuje zagadnienia:

organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych;

koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych;

organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych;

sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.