Terminy spotkań z rodzicami

12.09.2019 r.

  • Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych – Godz: 1630

17.09.2019 r.

  • Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych po gimnazjum – Godz: 1630

19.09.2019 r.

  • Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych po szkole podstawowej – Godz: 1630

23.10.2019 r.

  • Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych – Godz: 1600

04.12.2019 r.

  • Spotkanie z rodzicami uczniów klas technikum  po gimnazjum – Godz: 1630

05.12.2019 r.

  • Spotkanie z rodzicami uczniów klas technikum po szkole podstawowej i wszystkich uczniów BSIS – Godz: 1630

23.03.2020 r.

  • Spotkanie z rodzicami uczniów klas technikum po gimnazjum – Godz: 1630

24.03.2020 r.

  • Spotkanie z rodzicami uczniów klas technikum po szkole podstawowej i rodziców uczniów BSIS – Godz: 1630

19.05.2020 r.

  • Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych – Godz: 1600