Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia

Możesz wybierać spośród 13 kierunków:

Technik rachunkowości - NOWY KIERUNEK!
Technik budownictwa
Technik budownictwa - ob. nieruchomości
Technik ekonomista
Technik architektury krajobrazu
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik logistyk
Technik logistyk – zarządzanie w e-logistyce
Technik geodeta
Branżowa Szkoła I stopnia - Cukiernik
Branżowa Szkoła I stopnia - Kucharz
SB I - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie