Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia w Technikum

Możesz wybrać spośród 10 kierunków

Technik rachunkowości
Technik budownictwa
Technik budownictwa - ob. nieruchomości
Technik ekonomista
Technik architektury krajobrazu
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik logistyk
Technik technologii żywności
Technik geodeta
Technik robót wykończeniowych w budownictwie (aranżacja wnętrz)

Kierunki kształcenia Szkoła Branżowa I stopnia

Możesz wybrać spośród 4 kierunków

Cukiernik
Kucharz
Monter zabudowy i robót wykończeniowych

Kierunki kształcenia Szkoła Branżowa II stopnia

Możesz wybrać spośród 2 kierunków