Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

PRAKTYKI ZAWODOWE   - rok szkolny 2020/2021

Lp. Klasa Termin Opiekun
1 2 TAG Technik architektury krajobrazu 19.04 – 15.05.2021r. Mariusz Bącela
2 2 TAG Technik geodeta 19.04 – 15.05.2021r. Beata Majda – Łazińska
3 2 TEF Technik ekonomista 01.03 – 27.03.2021r. Edyta Niciejewska
4 2 TL Technik logistyk 01.03 – 27.03.2021r. Małgorzata Zadęcka
5 2 TX Technik logistyk 01.03 – 27.03.2021r. Magdalena Sobieracka
6 2 TBN Technik budownictwa/ obsługa nieruchomości 04.05 – 31.05.2021r. Grażyna Kruk
7 2 TZ Technik żywienia i usług gastronomicznych 14.05 – 19.06.2021r. Małgorzata Wątor
8 3 TAY - Technik architektury krajobrazu 19.04 – 15.05.2021r. Irena Urbaniak
9 3 TAY - Technik żywienia i usług gastronomicznych 19.04 – 15.05.2021r. Aleksandra Ptak-Gagatek
10 3 TB Technik budownictwa 04.05 – 31.05.2021r. Łukasz Młynek
11 3 TN Technik budownictwa – obsługa nieruchomości 04.05 – 31.05.2021r. Beata Krekora
12 3 TEF Technik ekonomista / finanse i bankowość 04.05 – 31.05.2021r. Katarzyna Kałuża
13 3 TG Technik geodeta 04.05 – 31.05.2021r. Małgorzata Forenc
14 3 TL Technik logistyk 04.05 – 31.05.2021r. Karolina Goździk
15 3 TL Technik logistyk 04.05 – 31.05.2021r. Aleksandra Warczak
16 3 TZ Technik żywienia i usług gastronomicznych 04.05 – 31.05.2021r. Magdalena Kabała

 

Dokumenty do pobrania

Program praktyki zawodowej III TL 2017 - Pobierz

Dzienniczek praktyk TL  - Pobierz

Dzienniczek praktyk TE_TF 2016-2017 - Pobierz

Dzienniczek praktyk TB - Pobierz

Dzienniczek praktyk 3TF_2017 - Pobierz

Dzienniczek praktyk 3TE - Pobierz

Dzienniczek praktyk 3TB - Pobierz