Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

PRAKTYKI ZAWODOWE   - rok szkolny 2023/2024

lp. Klasa Termin Opiekun
1 Technik architektury krajobrazu – 4 TA 16 -27.10.2023r.

06.05 - 17.05.2024

Magdalena Gońda
2 Technik architektury krajobrazu – 3  TA 16 -27.10.2023r.

06.05 - 17.05.2024

Irena Urbaniak
3 Technik budownictwa – 4  TB 17.04 -17.05.2024 Łukasz Młynek
4 Technik budownictwa – 4  TN 17.04 -17.05.2024 Aleksandra Wolniakowska
5 Technik rachunkowości - 4 TR 17.04 -17.05.2024 Marta Konieczna-Kucharska
6 Technik robót wykończeniowych w budownictwie - 3 TW 8.04. - 8.05.2023r. Aleksandra Wolniakowska
7 Technik budownictwa - 3  TB 25.09. – 22.10.2023r. Łukasz Młynek
8 Technik ekonomista – 3 TE 23.10. – 20.11.2023r. Joanna Ziomska-Leś
9 Technik ekonomista – 4  TE 17.04 -17.05.2024 Anna Topoła
10 Technik logistyk  - 3TL1 20.11.-17.12.2023r. Magdalena Sobieracka
11 Technik logistyk  - 3TL2 12.02.-10.03.2024r. Karolina Goździk
12 Technik logistyk – 4 TL 17.04 -17.05.2024 Małgorzata Zadęcka
13 Technik logistyk - 4 TX 17.04 -17.05.2024 Sebastian Spaleniak
14 Technik żywienia i usług gastronomicznych  - 3 TZ 29.04.-31.05.2024r. Małgorzata Pawelec
15 Technik żywienia i usług gastronomicznych  - 4TZ 17.04 -17.05.2024 Agata Siurdyban

 

 

Dokumenty do pobrania

Program praktyki zawodowej III TL 2017 - Pobierz

Dzienniczek praktyk TL  -  Pobierz

Dzienniczek praktyk TE_TF 2016-2017 - Pobierz

Dzienniczek praktyk TB - Pobierz

Dzienniczek praktyk 3TF_2017 - Pobierz

Dzienniczek praktyk 3TE - Pobierz

Dzienniczek praktyk 3TB - Pobierz