Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

PRAKTYKI ZAWODOWE   - rok szkolny 2022/2023

lp. Klasa Termin Opiekun
1 Technik architektury krajobrazu – 4p TA 17.10. – 28.10.2022
17.04 - 30.04.2023
Irena Urbaniak
2 Technik architektury krajobrazu – 3 p AT 17.10 – 28.10.2022

17.04. – 30.04.2023

Magdalena Gońda
3 Technik budownictwa – 4 p TB 17.04. – 17.05.2023 Agnieszka Ryś
4 Technik budownictwa – 4 p TN 17.04. – 17.05.2023 Aleksandra Wolniakowska
5 Technik budownictwa - 3 p TB 17.04. – 17.05.2023 Łukasz Młynek
6 Technik ekonomista – 3 TE 17.04. – 17.05.2023 Edyta Niciejewska
7 Technik ekonomista – 4 p TE 17.04. – 17.05.2023 Joanna Ziomska-Leś
8 Technik geodeta – 4  TGp 17.04. – 17.05.2023 Małgorzata Forenc
9 Technik budownictwa- obsługa nieruchomości - 3 pTN 17.04. – 17.05.2023 Beata Krekora
10 Technik logistyk  - 3p TL 17.04. – 17.05.2023 Magdalena Sobieracka
11 Technik logistyk  - 3p TX 17.04. – 17.05.2023 Małgorzata Zadęcka
12 Technik logistyk – 4 p TL 17.04. – 17.05.2023 Karolina Goździk
13 Technik żywienia i usług gastronomicznych  - 3 pTZ 17.04. – 17.05.2023 Małgorzata Wątor
14 Technik rachunkowości - 3 pTR 17.04. – 17.05.2023 Katarzyna Kałuża
15 Technik żywienia i usług gastronomicznych  - 4pTZ 17.04. – 17.05.2023 Małgorzata Pawelec

 

 

Dokumenty do pobrania

Program praktyki zawodowej III TL 2017 - Pobierz

Dzienniczek praktyk TL  -  Pobierz

Dzienniczek praktyk TE_TF 2016-2017 - Pobierz

Dzienniczek praktyk TB - Pobierz

Dzienniczek praktyk 3TF_2017 - Pobierz

Dzienniczek praktyk 3TE - Pobierz

Dzienniczek praktyk 3TB - Pobierz