Poznaj UK

Pod takim hasłem upłynął Dzień Kultury Brytyjskiej zorganizowany 27 lutego 2018 r. w naszej szkole. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był zespół nauczycieli języka polskiego, który rok rocznie integruje całą społeczność szkolną, chcąc przemycić odrobinę kultury wysokiej.

W tym roku uroczystość przyjęła formę międzyprzedmiotowego eventu. Inicjatorami działań byli: nauczyciele poloniści, którzy zaprezentowali wykłady, quizy, wystawy nt. literatury, filmu, muzyki, malarstwa i rzeźby brytyjskiej, nauczyciele języka angielskiego czuwali nad językową częścią uroczystości, a ponadto ukazali zwyczaje i obyczaje brytyjskie, z kolei biblioteka szkolna zadbała o wystawę książek anglojęzycznych. Nie zabrakło również angielskiego humoru, wspólnej zabawy przy karaoke i herbaty z rodziną królewską w Buckingham Palace.

Dopełnieniem w/w działań była lekcja koleżeńska o anglicyzmach w języku polskim, przedstawienie szkolnego koła teatralnego powstałe na motywach sztuki Roy’a Cooney’a i fotorelacja multimedialna dokumentująca wszystkie działania przeprowadzone w ramach Dnia Kultury Brytyjskiej.

Dziękujemy wszystkim za włączenie się w uroczystość, wsparcie i pochlebne komentarze.

Opublikowano