Egzamin maturalny poprawkowy

Informujemy, że egzamin maturalny poprawkowy odbędzie się w dniu 8 września 2020r. o godz. 14.oo zgodnie z załączonym harmonogramem.

Matura poprawkowa 8 wrzesień 2020r