Moja wymarzona ekopracownia

Zadanie: Laboratorium analiz elementów środowiska w Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu Wartość ogólna zadania: 45 350 zł Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w kwocie 39 000 zł     Opis zadania: W Zespole Szkół Nr 1 powstała nowa pracownia, której celem jest podniesie poziomu[…]

Opublikowano:

Zawodowcy XXI – ZS 1 W wieluniu

O Projekcie Wysokiej jakości staże zawodowe Zajęcia specjalistyczne prowadzące do nabycia umiejętności nowych kwalifikacji zawodowych Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych Harmonogram udzielonego wsparcia Dokumenty do staży 2018

Opublikowano: