Młodzi architekci na Uniwersytecie Opolskim

W ramach współpracy Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu z Wydziałem Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego, w dniu 13.04.2018 r. odbyły się zajęcia warsztatowe dla młodzieży z III i IV klasy technikum architektury krajobrazu.

Spotkanie obejmowało tematykę dotyczącą zasad tworzenia kompozycji przestrzennych, a ich efektem było opracowanie projektu koncepcyjnego. Uczennice pod kierunkiem dr Krzysztofa Badory i dr Radosława Wróbla opracowały projekt zieleńca przy budynku Uniwersytetu Opolskiego. Warsztaty stworzyły możliwość twórczej pracy, zmierzającej do zdobycia doświadczenia zawodowego, podwyższenia umiejętności zgodnie z obecnymi trendami w architekturze krajobrazu.

Opublikowano