Zdalne nauczanie

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN od dnia 20 grudnia 2021r. do dnia 9 stycznia 2022r. zajęcia w szkole będą odbywały się w formie zdalnej.
Jednocześnie informuję, że dzień 7 stycznia 2022r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych z puli Dyrektora szkoły. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia wracają na zajęcia stacjonarne 10 stycznia 2022r., natomiast uczniowie Technikum
11 stycznia 2022r. (10 styczeń 2022r. dla większości uczniów Technikum jest dniem  egzaminów zawodowych).

 

zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym