Zakończenie roku szkolnego Branżowej Szkoły I Stopnia

25 czerwca 2020r w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu 85 Absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia odebrało świadectwa ukończenia szkoły.
Dziękujemy za waszą pracę, aktywność, kreatywność i odwagę w wyrażaniu poglądów.
Życzymy sukcesów na ścieżce zawodowej.
Do zobaczenia w Branżowej Szkole II Stopnia.

 

Podziękowanie dla absolwentów BSIS od SU