Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

                 25 czerwca 2021r. o godz. 8.30 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu. Pani dyrektor Elżbieta Urbańska-Golec podziękowała wszystkim za ten dość trudny rok szkolny i pogratulowała uczniom, którzy ukończyli go z wyróżnieniem (w tym roku szkolnym w ZS1 136 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem), wręczyła również nagrody tym, szczególnie wyróżniającym się swoją pracą.  Na koniec życzyła wszystkim bezpiecznych i spokojnych wakacji….
              Dzień wcześniej – 24.06.2021r. pożegnaliśmy absolwentów klas III Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach kucharz i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
,,Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń” tymi słowami kolegów i koleżanki żegnał SU dziękując im za trud, wysiłek, zaangażowanie w zdobywanie nowych umiejętności, w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności oraz aktywne uczestniczenie w życiu  szkoły.
Przed Nimi już nowy etap w życiu.
Życzymy Wszystkim aby nigdy nie przestawali dążyć do określonego celu i spełniali marzenia.
Powodzenia…