Zakaz wychodzenia ze szkoły

UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w WIELUNIU OBOWIĄZUJE ZAKAZ WYCHODZENIA POZA TEREN SZKOŁY W CZASIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH ORAZ PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH!