XII Międzypowiatowy Konkurs z Języka Angielskiego i Niemieckiego

W dniu 12 kwietnia 2024 r. odbył się w naszej szkole XII Międzypowiatowy Konkurs z Języka Angielskiego i Niemieckiego dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia .
Patronat nad konkursem objęli: Łódzki Kurator Oświaty  Janusz Brzozowski oraz Starosta Wieluński Marek Kieler.
Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności językowych uczniów, motywowanie ich do dalszego kształcenia i wspieranie w podejmowaniu intelektualnych wyzwań, ale też kultywowanie współpracy między szkołami zawodowymi z różnych powiatów województwa łódzkiego.
W tegorocznej edycji wzięło udział 62 uczniów z 12 szkół średnich z Sieradza, Olesna, Kępna, Działoszyna, Praszki, Zduńskiej Woli, Lututowa, Złoczewa, Kępna oraz z Wielunia.
Konkursowi towarzyszyło przedstawienie anglojęzyczne „Simple Story” przygotowane przez uczniów naszej szkoły oraz występ szkolnego zespołu muzycznego.
Uczestnicy konkursu zmagali się w 4 kategoriach konkursowych.
Poniżej lista laureatów, którzy otrzymali nagrody i dyplomy
Język Angielski Technikum 🇬🇧
I miejsce – Natalia Sałata – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Praszce
II miejsce – Julia Kruszewska- Zespół Szkół nr 2 w Wieluniu
III miejsce – Hubert Mieszała- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie
Język angielski Branżowa Szkoła I stopnia 🇬🇧
I miejsce -Sebastian Stępień – Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie
II miejsce – Igor Krupa – Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu
III miejsce – Adam Gajda- Zespół Szkół nr 2 w Wieluniu
Język niemiecki Technikum 🇩🇪
I miejsce – Kacper Marek – Zespół Szkół w Działoszynie
II miejsce – Szymon Smejda- Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu
III miejsce – Krystian Kotek – Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie
Język niemiecki Branżowa Szkoła I stopnia🇩🇪
I miejsce – Olivier Kupski – Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie
II miejsce – Rafał Wolny – Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie
III miejsce – Dawid Rus – Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu
Zwycięzcom gratulujemy,a wszystkim uczestnikom dziękujemy za przyjęcie zaproszenia!