Wyjazd do teatru

28 listopada – środa – kolejny kulturalny wypad do Łodzi. Tym razem obejrzeliśmy „Halkę” w Teatrze Wielkim i wysłuchaliśmy wykładu na Uniwersytecie Łódzkim nt. „Perswazji i manipulacji”. Inicjatorkami przedsięwzięcia oraz opiekunami młodzieży były Emanuela Jędryszek-Cyrkler i Ilona Kuźnik.