Wydawanie legitymacji szkolnych

Informujemy, że legitymacje szkolne będą wydawane przez wychowawców od 7.09.2023r.