Ważna informacja w sprawie egzaminu maturalnego

Tegoroczni maturzyści, którzy posiadają 2 świadectwa kwalifikacji w zawodzie /czyli zdali 2 egzaminy zawodowe/ MOGĄ ZREZYGNOWAĆ z przystąpienia do egzaminu maturalnego DODATKOWEGO /rozszerzenie/!
Warunek: do 21 KWIETNIA /czyli NIEPRZEKRACZALNIE CZWARTEK do godz. 12.00 MUSZĄ w Sekretariacie szkoły złożyć załącznik 5b do DEKLARACJI MATURALNEJ.
Załącznik dostępny w sekretariacie!
E. Urbańska- Golec Dyrektor ZS1 w Wieluniu