Uczestnicy Konferencji

Lista uczestników konferencji:

 • Sekretarz Stanu MEN – P. Tadeusz Sławecki
 • Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego MEN – P. Ewa Konikowska-Kruk
 • Poseł na Sejm RP – P. Mieczysław Łuczak
 • Marszałek Województwa Łódzkiego – P. Stępień Witold
 • Łódzki Kurator Oświaty – P. Jan Kamiński
 • Przedstawiciele KOWEZiU
 • Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
 • Przedstawiciele OKE Łódź
 • Przedstawiciele Delegatury Kuratorium Oświaty
 • Starostowie powiatów: wieluńskiego, pajęczańskiego, wieruszowskiego, sieradzkiego, zduńskowolskiego, łaskiego, oleskiego
 • Burmistrz Wielunia – P. Janusz Antczak
 • Przewodniczący Rady Powiatu – P. Krzysztof Owczarek
 • Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Statutowo-Regulaminowej Starostwa Powiatowego w Wieluniu
 • Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
 • Wójtowie Gmin z Powiatu Wieluńskiego
 • Dyrektorzy Urzędów Pracy powiatów: wieluńskiego, pajęczańskiego, wieruszowskiego, sieradzkiego, zduńskowolskiego, łaskiego, oleskiego
 • Naczelnicy Wydziałów Edukacji powiatów: wieluńskiego, pajęczańskiego, wieruszowskiego, sieradzkiego, zduńskowolskiego, łaskiego, oleskiego
 • Dyrektorzy Szkół powiatów: wieluńskiego, pajęczańskiego, wieruszowskiego, sieradzkiego, zduńskowolskiego, łaskiego, oleskiego
 • Przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych Wieluń
 • Dyrektorzy Gimnazjów Powiatu Wieluńskiego
 • Przedstawiciele WODN Sieradz
 • Przedstawiciele PAN
 • Przedstawiciele Rady Rodziców ZS nr1 w Wieluniu