Technik Technologii Żywności

Technik Technologii Żywności

Kwalifikacje:

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Technik technologii żywności to zawód dla osób, które chcą poznać szczegóły produkcji artykułów spożywczych, dowiedzieć się jak planować, organizować oraz nadzorować proces ich wytwarzania. Uczniowie tego kierunku zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu właściwej oceny jakościowej wyrobów, sporządzania nowych receptur oraz modyfikowania już istniejących. Nauczą się jak opracowywać odpowiednie normy i procedury dotyczące wprowadzania poszczególnych produktów na rynek, a także jak tworzyć dokumentację, dzięki której dany produkt będzie można eksportować do innych krajów.

Absolwent klasy technikum technologii żywności jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • sporządzanie wyrobów cukierniczych
  • opracowywanie receptur żywnościowych
  • wykorzystywanie nowoczesnych i tradycyjnych technik i technologii produkcji żywności
  • planowanie i nadzorowanie procesów produkcji żywności
  • prowadzenie badań i prób przy wdrażaniu nowych artykułów spożywczych
  • stosowanie języka obcego zawodowego
  • stosowanie w pracy zasady kultury i etyki oraz komunikacji interpersonalnej

Szkoła w trakcie nauki zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej. Technik technologii żywności może podjąć pracę m.in. w przedsiębiorstwie zajmującym się przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów spożywczych, laboratorium dokonującym analizy i oceny żywności. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent technikum technologii żywności może doskonalić swoje umiejętności i poszerzać wiedzę w ramach studiów licencjackich i magisterskich na różnych kierunkach związanych z żywieniem, m.in. technologia żywności i żywienia, biotechnologia, dietetyka, zarządzanie w gastronomii i innych.

Przedmiot rozszerzony: biologia