Technik geodeta

Technik geodeta

specjalizacja - geoinformacja

Filmik promocyjny

https://www.facebook.com/zs1wielun/videos/2612654875643549/

https://youtu.be/2y0OZgG7Zso

Kwalifikacje:

BUD.18 - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników  tych pomiarów
BUD.19 -Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką  nieruchomościami

Nauka trwa 5 lat. Osoba kończąca Technikum Geodezyjne uzyskuje pełną wiedzę dotyczącą szeroko rozumianych zagadnień geodezyjnych.

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

  • umiejętność obsługi podstawowego sprzętu geodezyjnego niezbędnego przy wykonywaniu zadań geodezyjnych,
  • -umiejętność wykonywania podstawowych prac geodezyjnych tj. (podział i rozgraniczenie nieruchomości, scalenie i wymiana gruntów, szeroko rozumiana inwentaryzacja, tyczenie obiektów budowlanych, tyczenie i inwentaryzacja urządzeń infrastruktury technicznej, badanie odkształceń i deformacji obiektów, kreślenie map i wiele innych),
  •  umiejętność obsługi programów geodezyjnych stosowanych do obliczeń i wykonywania map numerycznych m.in. CGEO, WINKALK, MIKROMAP, AUTOCAD,
  • umiejętność kompletowania dokumentacji przy wykonywaniu prac geodezyjnych.

Ponadto osoba kończąca naukę, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, uzyskuje tytuł technika geodety i może pracować w biurze geodezyjnym, wykonując samodzielnie różnego rodzaju pomiary geodezyjne. Absolwent technikum może wykonywać prace zarówno polowe jak i kameralne.

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej - 8 tygodni.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.