Technik ekonomista – finanse i rachunkowość

Nauka w technikum trwa:

  • po gimnazjum - 4 lata
  • po 8 klasie szkoły podstawowej - 5 lat

Kwalifikacje:

EKA.04- Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Technik ekonomista finanse rachunkowość przygotowuje uczniów do  prowadzenia własnej działalności a przede wszystkim daje szanse poznania szczegółowo sztuki rachunkowości.

Absolwenci tego kierunku będą dobrymi księgowymi, pracownikami biur rachunkowych oraz doskonałymi kandydatami na studia wyższe o kierunku finanse rachunkowość.

Uczeń w trakcie nauki dobywa następujące umiejętności:

- obsługa programów kadrowo-płacowych,

- obsługa programu PŁATNIK,

- obsługa programu księgowego Rachmistrz GT

- obsługa programu księgowego Rewizor GT.

Po ukończeniu tego kierunku uczeń ma możliwość zdobycia tytułu: Technik ekonomista i Technik rachunkowości.

To ważna wiadomość dla ambitnych.

Praktyki obejmują 8 tygodni i będą odbywać się u pracodawców.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.