Technik ekonomista

Technik ekonomista - profil finansowo-skarbowy

Kwalifikacje:

EKA.04- Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Analiza ofert pracy wskazuje, że w każdym roku wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie rozliczeń finansowych, kadrowo-płacowych, sprzedaży i marketingu. W trakcie nauki w Technikum Ekonomicznym nie zabraknie możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji i możliwości rozwoju osobistego, poprzez możliwość udziału w praktykach zagranicznych Erasmus + , w programie „Zdolny uczeń świetny student” realizowanym przez Uniwersytet Łódzki i innych... Stawiamy na nauczanie poprzez  praktykę. Uczniowie będą uczyć się w warunkach symulowanych na prawdziwe przedsiębiorstwa w celu lepszego zrozumienia zagadnień i późniejszego zaistnienia na rynku pracy jako praktycy, a nie teoretycy. Nauka trwa 5 lat.

Uczeń w trakcie nauki dobywa następujące umiejętności:

  • obsługa programów kadrowo-płacowych,
  • obsługa programu PŁATNIK,
  • obsługa programu księgowego na poziomie rozliczeń uproszczonych( ryczałt, podatkowa księga przychodów i rozchodów),
  • obsługa kasy fiskalnej,
  • obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel na poziomie zaawansowanym.

Absolwent Technikum Ekonomicznego będzie przygotowany do prowadzenia własnej firmy, prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej oraz magazynowej. Z szczególnym uwzględnieniem rozliczeń kadrowych, płacowych oraz prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. To również specjalista do spraw analiz i sporządzania biznesplanów.

Po zdanym egzaminie maturalnym, absolwent może kontynuować naukę na studiach wyższych. Nauka w Technikum Ekonomicznym ułatwia studiowanie na takich kierunkach jak: ekonomia, rachunkowość, bankowość, itp.

Czas trwania:

5 lat

specjalizacja:

menadżersko - prawna

przedmiot rozszerzony:

język angielski

Facebook Ekonomistów:

Zobacz