Technik ekonomista

Nauka w technikum trwa:

  • po gimnazjum - 4 lata
  • po 8 klasie szkoły podstawowej - 5 lat

Kwalifikacje:
EKA.04- Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Absolwent Technikum Ekonomicznego będzie przygotowany do prowadzenia własnej firmy, prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej oraz magazynowej. Z szczególnym uwzględnieniem rozliczeń kadrowych, płacowych oraz prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

To również specjalista do spraw analiz i sporządzania biznesplanów.

Uczeń w trakcie nauki dobywa następujące umiejętności:

- obsługa programów kadrowo-płacowych,

- obsługa programu PŁATNIK,

- obsługa programu księgowego na poziomie rozliczeń uproszczonych( ryczałt, podatkowa księga przychodów i rozchodów),

-obsługa kasy fiskalnej,

- obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel na poziomie zaawansowanym.

W trakcie nauki nie zabraknie możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji i możliwości rozwoju osobistego, poprzez możliwość udziału w :

- praktykach zagranicznych Erasmus +,

- programie „Zdolny uczeń świetny student” realizowanym przez Uniwersytet Łódzki i innych...

Stawiamy na nauczanie poprzez  praktykę. Uczniowie będą uczyć się w warunkach symulowanych na prawdziwe przedsiębiorstwa w celu lepszego zrozumienia zagadnień i późniejszego zaistnienia na rynku pracy jako praktycy a nie teoretycy.

Praktyka zawodowa trwa 8 tygodni.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.