Technik ekonomista

Technik ekonomista

Filmik promocyjny

https://www.facebook.com/285357085142545/videos/686413578592485/

Kwalifikacje:

EKA.04- Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Nauka trwa 5 lat. Absolwent Technikum Ekonomicznego będzie przygotowany do prowadzenia własnej firmy, prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej oraz magazynowej. Z szczególnym uwzględnieniem rozliczeń kadrowych, płacowych oraz prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. To również specjalista do spraw analiz i sporządzania biznesplanów.

Uczeń w trakcie nauki dobywa następujące umiejętności:

  • obsługa programów kadrowo-płacowych,
  • obsługa programu PŁATNIK,
  • obsługa programu księgowego na poziomie rozliczeń uproszczonych( ryczałt, podatkowa księga przychodów i rozchodów),
  • obsługa kasy fiskalnej,
  • obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel na poziomie zaawansowanym.

W trakcie nauki nie zabraknie możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji i możliwości rozwoju osobistego, poprzez możliwość udziału w :

  •  praktykach zagranicznych Erasmus +,
  • programie „Zdolny uczeń świetny student” realizowanym przez Uniwersytet Łódzki i innych...

Stawiamy na nauczanie poprzez  praktykę. Uczniowie będą uczyć się w warunkach symulowanych na prawdziwe przedsiębiorstwa w celu lepszego zrozumienia zagadnień i późniejszego zaistnienia na rynku pracy jako praktycy, a nie teoretycy.

Praktyka zawodowa trwa 8 tygodni.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.