Sukces w konkursie ekonomicznym Natalii Matuszek

Uczennica klasy III Technikum ekonomicznego wzięła udział w konkursie organizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu- Wydział Ekonomiczno –Społeczny. Pod tytułem „Zostań Ekonomistą”

Wyniki IV edycji  Ogólnopolskiego Konkursu „Zostań ekonomistą” wyłoniły laureatów konkursu i wśród nich znalazła się Natalia Matuszek.

Laureaci konkursu zostali wyłonieni na podstawie listy rankingowej Uczestników według liczby punktów uzyskanych w pierwszym etapie.

Dzięki temu sukcesowi Natalia otrzyma zaświadczenie uprawniające do przyjęcia na studia I stopnia bez konieczności udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na kierunki studiów oferowane przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Wielkie Gratulacje dla Natalii !!!