Sukces logistyków

W finale konkursu Liga Młodych Logistyków zespół w składzie: Patryk Armanowski, Izabela Strycharek, Patrycja Krzemianowska z kl. 4TL pod opieką p. Małgorzaty Zadęckiej zajął 3 miejsce. Organizatorem konkursu jest koło naukowe logistyków z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.