Sukces logistyków w projekcie Młody Lean Lider

6 grup naszej szkoły z kl. 2TLg oraz 3TX dostało się do 2 etapu projektu Młody Lean Lider. Cieszymy się, że młodzież będzie mogła w 2 półroczu nadal rozwijać kompetencje lean, poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy.
Po etapie rozwoju postaw, etap 2 będzie nastawiony na rozwój wiedzy tj.: zadania związane z nabyciem umiejętności definiowania problemów i podejścia procesowego w analizie problemu oraz z nabyciem wiedzy dotyczącej zastosowania podstawowych technik lean do rozwiązywania problemów.
Korodynatorkami projektu są: Pani Małgorzata Zadęcka oraz Pani Aleksandra Warczak.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!!