Stypendia pomostowe

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie

XVIII Edycji Programu Stypendiów Pomostowych ( Segment II )

( nabór wniosków od 01.07. do 15.07.2019 roku do godz. 15:30),

realizowanej przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi.

 

Program jest organizowany z przeznaczeniem dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. (maturzyści lat ubiegłych, poprawiający maturę w roku 2019 będą dyskwalifikowani).

Kandydaci do stypendium z w/w programu muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • muszą uczęszczać do szkoły ponadgimnazjalnej objętej programem stypendialnym Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego (powiat wieluński i pajęczański z wyłączeniem mieszkańców miasta Wieluń)
  • zamieszkują na terenach wiejskich lub w mieście do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem, okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
  • muszą pochodzić z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy, niż 1688 zł brutto wyliczony z czerwca 2019 r.
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90, zgodnie z algorytmem.
  • zostali przyjęci w roku akademickim 2019/2020 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich, publicznych uczelniach akademickich.

Ogłoszenie_-_Stypendia_Pomostowe
Regulamin_Pomostowe_seg_II_2019.2020
Wniosek_PSP_XVIII
Oświadczenie_do_wniosku_XVIII_edycja_PSP
najczęściej zadawane pytania

Wszystkie informacje znajdują się również na stronie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.