Staże

W okresie od lipca do sierpnia 2017 r. oraz od lipca do sierpnia 2018 r. realizowane będą wysokiej jakości staże zawodowe. Program stażowy skierowany jest do uczniów z ZS Nr 1 w Wieluniu kształcących się w technikach: logistyk, architektura krajobrazu, żywienia i usług gastronomicznych, ekonomiczne oraz budowlane.

Staże odbędą się w zakładach, których profil działalności jest zgodny z kierunkiem kształcenia w danym zawodzie, w wymiarze 150 godzin na uczestnika. W trakcie szkoleń stażyści zdobędą umiejętności wykraczające poza program standardowego kształcenia, pod kontrolą opiekunów będą mieli okazję sprawdzić się w realnym środowisku pracy poznając prawa i obowiązki pracownicze. Staże będą kształtowały umiejętność pracy w zespole, umiejętność podporządkowania się zwierzchnikom.

Uczniowie odbywający staże zawodowe otrzymają stypendia stażowe.