Spotkania z rodzicami

Informujemy, że w dniach 24 i 26 listopada 2020r. odbędą się spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu.  Będą się one odbywały na platformie Microsoft Teams. Szczegóły każdego spotkania otrzymacie Państwo od wychowawcy danej klasy.

W załączniku harmonogram spotkań.

spotkania z rodzicami