Rozdanie Świadectw Dojrzałości

Maturzyści Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu!

Zapraszamy na  rozdanie Świadectw Dojrzałości: 
piątek 7 lipca 2023r. o godz. 13.00,  sala WB1

 

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym 

Zdający, który przystąpił do wszystkich egzaminów pisemnych i ustnych z przedmiotów obowiązkowych i jednego z nich nie zdał, może złożyć w terminie do 7 dni po ogłoszeniu wyników wniosek o przystąpienie do sesji poprawkowej w 2023 roku.

Egzamin poprawkowy odbędzie się: 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00