Rozdanie Świadectw Dojrzałości

Maturzyści Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu!

Zapraszamy na uroczyste rozdanie Świadectw Dojrzałości: 
wtorek 5 lipca 2022r. o godz. 13.00,  sala 03

 

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym 

Zdający, który przystąpił do wszystkich egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych i jednego z nich nie zdał, może złożyć w terminie do 7 dni po ogłoszeniu wyników wniosek o przystąpienie do sesji poprawkowej w 2022 roku.

Egzamin poprawkowy odbędzie się: 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00