Rok Szkolny 2016/2017

Osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017

Najlepsze wyniki edukacyjne absolwentów:

Sandra Wlazła – 5,43
Karolina Włodarczyk – 5, 29
Szymon Syguła – 5,29
Michał Polewiak – 5,21
Katarzyna Kaleta – 5,21

STYPENDIA

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia w roku szkolnym 2016/2017:

Sandra Wlazła kl. III TE

Stypendium Starosty Wieluńskiego:

Szymon Syguła kl. III TF
Karolina Włodarczyk kl. II TF

Lider Szkoły 16/17

Joanna Jendrzejczak III TF

LAUREACI/ FINALIŚCI OLIMPIAD

XXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Bartek Adamczyk, Tomasz Czarnojan kl. IV TB finaliści

Turniej „Najlepszy Uczeń w Zawodzie Cukiernik we Wrocławiu;

Michał Szwarczewski – uczeń klasy III zc – laureat

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności – Szczecin 2017

Karolina Tobiś klasa IVTZ– finalistka

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich w Szczecinku
Michał Polewiak, Karolina Włodarczyk – finaliści

Ogólnopolski Konkursu Wiedzy o Podatkach w Katowicach
Michał Polewiak klasa III technik ekonomista – finanse i bankowość, Karolina Włodarczyk 2 TF – laureaci

Festiwal filmów krótkometrażowych ART-Laboratoria -montaż filmu „Naiwność” dla uczniów/ członków SU wyróżnienie

Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania organizowana przez Politechnikę Częstochowską, –
w kategorii Częstochowski Olimpijczyk: Karolina Włodarczyk, Krzysztof Marcinkowski – finaliści

Turniej Złota Kielnia
Mateusz Leśnikowski kl. III mz2 – laureat