Rok Szkolny 2012/2013

STYPENDIA

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia w roku szkolnym 2012/2013: Konrad Marcinkowski kl. III TB

Stypendium Starosty Wieluńskiego: Paulina Gulczyńska kl. II TG

Lider Szkoły: Szymon Banasik kl. III TA

Stypendium IKEA FAMILY:

Małgorzata Mielcarek kl. IV TE

Agnieszka Wiernik kl. III TE

Agata Buczyniak kl. III TG

Sylwester Kupis kl. IV TK

Karolina Przybyła kl. II TE

Sylwia Walkowiak kl. III TE

Stypendium Łódzkiego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej:

Szymon Banasik kl. IV TA

Piotr Góral kl. IV TB

LAUREACI/ FINALIŚCI OLIMPIAD

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (Nowy Sącz 2013): Piotr Góral kl. III TB – finalista

Olimpiada wiedzy i Umiejętności Rolniczych (Warszawa 2013): Anita Białek kl. IV TA – finalistka

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i kartograficznej (Białystok):

Łukasz Grądys kl. IV TG – finalista

Łukasz Prygiel kl.IV TG – finalista

Przemysław Słowik kl. IV TG – finalista

Olimpiada Wiedzy o Bankach (Gniezno 2013): Agnieszka Adamczyk – kl. IV TEa – finalistka