Rocznica stanu wojennego 2011/2012

ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

                 13 grudnia 1981 r. w Polsce wprowadzono stan wojenny. O trzydziestu latach, które minęły od tej daty, nie zapomniano w naszej szkole. Upamiętnieniem tego wydarzenia był program przygotowany przez klasy III TB i III TE „b” według scenariusza trzech uczniów: Wojciecha Kuźbińskiego, Piotra Cędrowskiego i Marka Patyka. Nad stroną merytoryczną przedstawienia czuwał nauczyciel historii – Pan Stanisław Pioruński, który w słowie wstępnym zawarł wspomnienia ze swoich osobistych doświadczeń.

Klimat tamtych dni oddawały zarówno wyświetlane materiały archiwalne, jak i odpowiednio dobrany podkład muzyczny. Zgromadzona w Sali młodzież mogła poczuć atmosferę stanu wojennego także poprzez odgrywane sceny: były więc kolejki do sklepów, milicjanci rewidujący i aresztujący ludzi oraz starannie dobrane rekwizyty.

Uczniowie oglądający spektakl mogli poznać część naszej historii, zaś starsi przedstawiciele grona pedagogicznego przypomnieć sobie własne doświadczenia z tamtego czasu.