Rekrutacja szkic

Kształcenie zawodowe zdobywa coraz większą popularność w Polsce, ze względu na możliwości rozwoju młodych ludzi po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej. Już obecnie sytuacja na rynku pracy zdecydowanie preferuje absolwentów Technikum. Także uczelnie wyższe czekają na tych, którzy podejmą wyzwanie kształcenia na kierunkach technicznych i zawodowych.

Warto zachęcać młodych ludzi do świadomych wyborów.

POSTAW NA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – kompetencje zawodowe, które przygotowują do wejścia na rynek pracy i pozwalają na szybkie usamodzielnienie się.

Wybór TECHNIKUM – to nie tylko szansa na zawód, ale także na maturę- drzwi uczelni technicznych i zawodowych staną przed Tobą otworem!

Wybór BRANŻOWEJ SZKOŁY – pozwoli Ci na zdobycie konkretnego fachu!

 

WYBIERZ DOBRĄ SZKOŁĘ – naszą wysoką pozycję w rankingu szkół w Polsce w 2015 r. (59 miejsce) oraz w woj. łódzkim (6 miejsce) zawdzięczamy bardzo dobrym wynikom, 91% naszych absolwentów zdaje egzamin maturalny, 90% potwierdza kwalifikacje zawodowe na egzaminach organizowanych przez OKE, współpracujemy z uczelniami wyższymi: Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Częstochowska, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

Współpracujemy z firmami i instytucjami w całej Polsce w celu podnoszenia jakości naszego kształcenia oraz umożliwienia naszym uczniom nabywania dodatkowych umiejętności. Organizujemy praktyki oraz staże zawodowe, bierzemy udział w programach stypendialnych dla uczniów uzdolnionych.

STAWIAMY NA NOWOCZESNOŚĆ I MŁODOŚĆ! Mamy świetną atmosferę pracy i nauki.

 

DOŁĄCZCIE DO NAS!

ZAPRASZAMY

4- letnie TECHNIKUM KIERUNKI:

– inżynieryjno- techniczne:
technik budownictwa , technik budownictwa – obsługa nieruchomości, technik geodeta, technik architektury krajobrazu

– ekonomiczno-biznesowe:
technik ekonomista – finanse i bankowość, technik logistyk , technik logistyk – zarządzanie w e-logistyce

– gastronomiczno- usługowe:
technik żywienia i usług gastronomicznych

3-letnia BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA w zawodach:

– cieśla, dekarz, monter stolarki budowlanej – klasa wielozawodowa (kształcenie dualne)

– kucharz

– cukiernik

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie