Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie posadzek – folie i styropian…

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na zamówienie dostawy o wartości przekraczającej 5001 do 15000 euro. W celu udzielenia zamówienia Budowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu – zakup materiałów/wyrobów budowlanych na wykonanie posadzek przyziemia i piętra oraz ich transport i rozładunek.

Protokół