Projekt „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”

W dniach 3 listopada 2021r. 10 stycznia 2022r. odbywa się rekrutacja do projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” realizowanego przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (państwowa jednostka budżetowa, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Szczegóły informacji w załączniku:

informacja_ALWŁ.docx_druga edycja