Program Lean Lider

Nasza szkoła jako jedyna szkoła ponadpodstawowa w łódzkiem bierze udział w ogólnopolskim programie – Młody Lean Lider koordynowany przez fundację Lean Education.  Jest to 9-cio miesięczny program edukacyjny rozwijający uniwersalne kompetencje Lean Thinking poszukiwane przez najlepszych pracodawców. Prowadzony jest przez nauczycielki Panią Małgorzatę Zadęcką oraz Panią Aleksandrę Warczak.

W I etapie uczniowie budują swoją tożsa-mość, wartości i postawy pracując w oparciu o niekomputerową grę symulacyjną „Lean thinking”. Podczas gry uczą się pracy zespołowej nad wspólnym osiągnięciem celu. Pracują wg 10 zasad ciągłego doskonalenia. Poznają zasady pracy w procesie, wykorzystania wyników procesu do podejmowania działań doskonalących, uczą się dzielić pracą i rozmawiać o problemach.

Kolejny etap to zestaw działań związany z budowaniem wiedzy młodych lean thinkerów. Nauczyciele, bazując na scenariuszach lekcji i materiałach pomocniczych, przekazują uczniom zadania-wyzwania.

​Zadania uczniów są podzielone na 2 grupy:

 1. Zadania związane z nabyciem umiejętności definiowania problemów i podejścia procesowego w analizie problemu.
 2. Zadania związane z nabyciem wiedzy dotyczącej zastosowania podstawowych technik lean do rozwiązywania problemów.

Ostatni etap ma na celu przeniesienie zdobytej wiedzy na praktyczny grunt przedsiębiorstwa.

​Rozwój umiejętności następuje poprzez:

 • rozwiązanie problemu zdefiniowanego przez przedsiębiorstwo,
 • opracowanie gry symulacyjnej odzwierciedlającej wybrany proces zachodzący w przedsiębiorstwie oraz mechanizmy jego doskonalenia.

W toku etapu 3 uczniowie mają możliwość odbycia trzech trzygodzinnych wizyt w przedsiębiorstwie, które odbywają się co 2 tygodnie.

LEAN to angielska nazwa na koncepcję ciągłego doskonalenia (KAIZEN) opracowaną w firmie Toyota.

​Koncepcja ta złożona jest z dwóch elementów:

 • LEAN THINKING, czyli tego w jaki sposób myślimy o tym co robimy i w czym uczestniczymy.
 • LEAN TOOLBOX, czyli narzędzi (gotowych technik i zasad), które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów spotykanych w przedsiębiorstwach, a także codziennych wyzwań zwykłego człowieka.

LEAN w biznesie to DROGA do:

 • NIEDOŚCIGŁEJ ORGANIZACJI poprzez
 • stopniową i nieustającą ELIMINACJĘ MARNOTRAWSTWA we wszystkich aspektach działalności poprzez
 • wykorzystanie KAŻDEGO GRAMA INTELIGENCJI w organizacji aby
 • spełnić maksymalnie OCZEKIWANIA KLIENTÓW
 • zapewniając jednocześnie SATYSFAKCJĘ ZESPOŁU na najwyższym poziomie.