Pożegnanie Absolwentów 2014/2015

W uroczystym nastroju 24 kwietnia 2015 roku pożegnaliśmy 165 absolwentów następujących kierunków:

– technik architektury krajobrazu

– technik budownictwa

– technik ekonomista

– technik geodeta

– technik kucharz

– technik logistyk

– technik organizacji usług gastronomicznych

Najlepsi okazali się:

Konrad Marcinkowski  z klasy IVTB  ze średnią ocen 5,46

Paulina Gulczyńska z klasy TG  ze średnią ocen 5,08

Patrycja Kasprzak z klasy TE  ze średnią ocen 5,0

Wyjątkowy charakter uroczystości podkreślał fakt, iż zaproszeni na nią zostali również rodzice uczniów, odnoszących największe sukcesy. Wielu z nich nie kryło wzruszenia odbierając z rąk Pani Dyrektor Elżbiety Urbańskiej – Golec listy gratulacyjne. Uroczystość zamknęło wręczenie świadectw ukończenia szkoły wszystkim absolwentom. Nauczyciele i wychowawcy z rozrzewnieniem patrzyli na tych młodych ludzi, którym pomogli wejść w dorosłość.