Powrót do szkoły

Informujemy, że zgodnie z Harmonogramem powrotu uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach i placówkach ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki w dniu 29.04.2021 w dniach 17-28 maja 2021r. w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu obowiązuje nauczanie hybrydowe:
w tygodniu od 17 – 21 maja wracają do nauki stacjonarnej uczniowie klas drugich technikum i klas drugich BSIs,( pozostałe klasy uczą się zdalnie).
W tygodniu od 24 – 28 maja  uczą się stacjonarnie uczniowie klas pierwszych technikum oraz pierwszych i trzecich BSIs  ( klasy drugie uczą się zdalnie).
Od dnia 31 maja 2021r wracają uczniowie wszystkich klas do nauki stacjonarnej.