Początek Wakacji 2013/2014

27 czerwca 2014 r. punktualnie o godz. 9.00 Pani Elżbieta Urbańska – Golec rozpoczęła przemówienie podsumowujące miniony rok szkolny.

Pani Dyrektor wyraziła zadowolenie z dużej aktywności nauczycieli i uczniów, z wielu inicjatyw, szczególnie mocno akcentując działalność charytatywną uczniów ZS Nr 1.

Dalej był czas na wręczenie dyplomów i nagród za wybitne osiągnięcia. Gratulacje otrzymali uczniowie:

– z najwyższą średnią ocen (Konrad Marcinkowski – średnia 5,43),

– stuprocentową frekwencją,

– będący laureatami olimpiad i konkursów,

– odnoszący sukcesy sportowe.

Wśród tych ostatnich nie mogło zabraknąć Kamila Magotta – ucznia klasy III Technikum w zawodzie technik geodeta, wicemistrza Europy(!!!) w triathlonie w kategorii juniorów.

Po uhonorowaniu najlepszych uczniów, Dyrektor Elżbieta Urbańska – Golec podziękowała za wieloletnią pracę, kompetencje i zaangażowanie przechodzącej na emeryturę Pani Bogumile Jasińskiej.

Uroczystość zwieńczyła skierowana do wszystkich uczniów prośba Pani Dyrektor o rozwagę i odpowiedzialność podczas korzystania z wakacyjnej swobody.