PILNE!!! Zmiany w organizacji ruchu PKS

KOMUNIKAT O ZMIANACH W ORGANIZACJI RUCHU KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

NA CZAS REMONTU UL. WARSZAWSKIEJ

 

Zmiany poranne:

Kursy autobusów w relacjach:

– Konopnica – Rychłocice – Wieluń,

– Drobnice – Osjaków – Wieluń,

– Chorzew – Osjaków – Wieluń

dojeżdżają do tymczasowego punktu przesiadkowego w okolicy wiaduktu kolejowego
na ul. Warszawskiej.

Pasażerowie, którzy chcą dojechać na ul. Traugutta, Wojska Polskiego, Piłsudskiego przechodzą na Dworzec Autobusowy, wsiadają do oczekującego autobusu na stanowisku rezerwowym i kontynuują podróż do miejsc docelowych.

Zmiany popołudniowe:

Pasażerowie korzystający z autobusów odjeżdżających o godz. 14.30 w kierunkach: Łagiewniki, Strobin, Kamion, Radoszewice i Pajęczno przez Widoradz, Krzeczów odjeżdżają z punktu przesiadkowego przy wiadukcie kolejowym na ul. Warszawskiej.

Pasażerowie korzystający z autobusów o godz. 15.30 relacji:
– Wieluń – Konopnica – Rychłocice

–  Wieluń – Osjaków – Drobnice

odjeżdżają z punktu przesiadkowego przy wiadukcie kolejowym na ul. Warszawskiej.

 

 

ZMIANA WCHODZĄ W ŻYCIE OD DNIA 02.03.2020 R.