Patronat Ministerstwa Finansów klasy Finansowo-Skarbowej ZS nr 1

Z ogromną satysfakcją informujemy, że 13 grudnia 2022r. w gmachu Ministerstwa Finansów Pani Dyrektor Elżbieta Urbańska -Golec i Pan Łukasz Chrobak- Dyrektor Instytutu Finansów w Warszawie podpisali Porozumienie w sprawie objęcia od r. szk. 2023/24 patronatem TECHNIKUM EKONOMICZNE w ZS 1 w pilotażowym Patronacie KLASY FINANSOWO- SKARBOWEJ.
Specjalizacja finansowo- skarbowa realizowana będzie m.in. przez pracowników Instytutu Finansów, Ministerstwa Finansów oraz kadrę naukową realizującą program Akademii Finansów dla studentów .
To wielka szansa na rozwój naszego kierunku a w przyszłości otwarte drzwi dla Absolwentów na kierunki związane z finansami.
Dodatkowo realizować będziemy płatne wakacyjne staże w MF.
Serdeczne podziękowania za koordynację rozpoczęcia pilotażu / jesteśmy PIERWSZĄ SZKOŁĄ W POLSCE/ dla Pana Michała Polewiaka oraz Pani Edyty Niciejewskiej.

https://www.facebook.com/zs1wielun/photos/pcb.5807549145992186/5807532319327202