Partnerzy projektu 4

YouNet
VIA DELLO SCALO 21/3, Emilia-Romagna 40131 BOLONIA
www.you-net.eu

YouNet jest włoską organizacją aktywnie działającą na polu edukacji, szkoleń i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru zawodowego. Głównym zadaniem YouNetu jest wzmacnianie szans na zatrudnienie młodych ludzi i ułatwianie im wejścia na rynek pracy.

YouNet jest twórcą i koordynatorem konsorcjum włoskich szkół kształcenia zawodowego w dziedzinach: przemysłu i produkcji, turystyka, hotelarstwo i gastronomia, mechaniki, mechatroniki, CNC, technologii informacyjnej, finansów i rachunkowości. Współpracuje z instytucjami lokalnymi i regionalnymi.

 

 

AENIE
Rua Dr. José Ernesto Oliveira n?11, PT18 ? Alentejo, 7940-260 Cuba Alentejo, Portugalia,
www.aenie.org

AENIE składa się z nauczycieli, pracowników pracujących przy realizacji projektów międzynarodowych, przedstawicieli rodziców oraz osób związanych z portugalskim systemem edukacji.

Cele stowarzyszenia AENIE:

–       przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju osobistego każdego ucznia;

–       promowanie integracji szkoły z innowacyjnością;

–       wspieranie szkół w rozwijaniu zainteresowań nowymi praktykami pedagogicznymi;

–       promowanie i wspieranie Szkolnych Klubów Europejskich;

–       promowanie wolontariatu w szkołach;

–       wspieranie praktyk zawodowych dla uczniów technikum oraz szkół zawodowych;

–       promowanie nowych umiejętności uczniów;

–       opracowanie projektów mobilności uczniów.

AENIE posiada doświadczenie w realizacji projektów na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym, projektów związanych z mobilnością młodzieży, wsparciem innowacji i przedsiębiorczości.

 

Youtheme Foundation
San Antonio Mansions, FLat no.4, Liedna str., Malta
www.youtheme.eu

Youtheme Foundation to stowarzyszenie założone przez młodych ludzi wierzących w ideę mobilności, zafascynowanych różnorodnością kulturową oraz edukacją pozaformalną młodzieży.

Youtheme był partnerem kilku projektów mobilności. W ramach swoich projektów gościł uczniów i studentów m. in. z Włoch, Francji, uczących się w kierunkach takich jak: logistyka, chemia, edukacja społeczna, ekonomia. Organizacja pracuje też z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, także z rodzin imigranckich.

Stowarzyszenie posiada doświadczenie w koordynacji i zarządzaniu projektami europejskimi, przygotowywaniu wniosków projektowych, współpracy z różnymi narodowymi agencjami. W skład zespołu wchodzą ekonomiści, prawnicy, dziennikarze, pracownicy społeczni i specjaliści w dziedzinie komunikacji.

 

 

Artur Budnik – Institut für europäische Mobilitätsprojekte – Your Berlin

HochstädterStraße7,Berlin 13347, Germany

yourberlin.org

 

Your Berlin to Organizacja, której głównym celem jest zapoznanie wszystkich zainteresowanych Berlinem, a w szczególności z jego unikatową kulturą, różnorodnymi możliwościami edukacyjnymi oraz szybko rosnącym rynkiem pracy. Dodatkowym celem jest pomoc w integracji i poznawaniu nowych możliwości współpracy między prywatnymi i publicznymi instytucjami.         Organizacja ta, realizuje projekty,które pomagają uczniom, studentom,osobom wkraczającym na rynek pracy rozwijać swoje umiejętności personalne oraz zawodowe, tak aby mogli oni pełnić ważną rolę w społeczeństwie europejskim.

 

 

Asociacion Mundus

Stowarzyszenie, które realizuje projekty ułatwiające kontakty międzykulturowe i promujące włączanie różnych grup społecznych w celu wyrównywania szans. Dzięki temu zapewniają młodym ludziom, Katalończykom i Europejczykom możliwość samorozwoju oraz dokształcania się poza formalnym systemem edukacji. Wszyscy członkowie – założyciele posiadają duże doświadczenie zdobyte m.in. podczas udziału w wolontariacie europejskim, szeregu wymian i szkoleń międzynarodowych.

W ramach swoich projektów gościła uczniów i studentów m.in. z Francji czy Włoch, uczących się na kierunkach tj. logistyka, ekonomia, edukacja społeczna.

Mundus pracuje także z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, także z rodzin imigracyjnych. Organizuje szkolenia, wymiany i inne działania, do których nie mieliby dostępu bez udziału Stowarzyszenia.