Organizacja pracy w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu w dniach 16-25.03.2020r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 23/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1  w Wieluniu
z dnia 13.03.2020 r.

następuje zmiana organizacji pracy w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu w dniach 16-25 marca 2020 r. w zakresie;

  • Ustanawiam dyżur w szkole 2 pracowników: administracji i obsługi w godz. 7-15. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  • Pracownicy pełniący dyżur przebywają w osobnych pomieszczeniach /1 osoba w sekretariacie szkoły, 2 na dyżurce – drzwi wejściowe w szkole/.
  • Osoby dyżurujące mają obowiązek każdego dnia sprawdzić stan pomieszczeń w szkole,  w budynku warsztatów budowlanych i gastronomicznych oraz otoczenia.
  • Pozostali pracownicy w tym czasie wykonują swoje zajęcia zdalnie i pozostają  w gotowości do stawienia się w szkole, gdy zajdzie taka potrzeba na polecenie dyrektora lub kierownika administracyjnego
  • Pracownicy szkoły pozostają w kontakcie telefonicznym oraz elektronicznym w celu realizacji niezbędnych zadań wynikających z funkcjonowania szkoły.

zarządzenie Dyrektora Szkoły