Ogólnopolski Tydzień Kariery 2019 w ZS1

Ogólnopolski Tydzień Kariery jest akcją o zasięgu ogólnokrajowym, której celem jest propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcanie do planowania kariery zawodowej. Tegoroczna edycja XI OTK organizowana jest pod hasłem: „Pasja – profesja – powołanie” w terminie 21-25.10.2019r. w ścisłej współpracy z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Lututowie Oddział w Wieluniu, Wielton S.A., Korona Candles S.A., ZUS Inspektorat w Wieluniu oraz NBP Oddział Okręgowy w Opolu.