Ogólnopolski Tydzień Kariery

Jak co roku Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu włączył się do akcji „Ogólnopolski Tydzień Kariery” organizowanej przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych.
Jej celem było inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego. Tegoroczny Tydzień Kariery odbył się w dniach 16-20 października 2023r. i  przebiegał pod hasłem „Talent i praca –  to się opłaca”. Uczniowie klas I – IV naszej szkoły brali udział w licznych wykładach i spotkaniach z przedstawicielami uczelni wyższych i przyszłymi pracodawcami.
Celem tych spotkań było propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery zawodowej.
Młodzież miła możliwość poznania największych wieluńskich firm i zakładów m.in. Patrol Group, Ania Holding, Gala Poland Sp., Europort Polska.
Uczniowie uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez przedstawicieli Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Politechnikę Opolską, Uniwersytet Opolski, ZUS, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie.
W czasie tego tygodnia odbyły się również warsztaty kulinarne i ceramiczne, a także szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
OTK zakończył się rozstrzygnięciem konkursu plastyczno-fotograficznego promującym hasło „Talent i praca – to się opłaca”.
Mamy nadzieję, że tydzień ten pomoże młodzieży w dalszych wyborach drogi zawodowej.

https://www.facebook.com/zs1wielun/videos/266201816420411

https://www.facebook.com/photo/?fbid=807516931376969&set=pcb.807517048043624

https://www.facebook.com/photo/?fbid=805537604908235&set=pcb.805538011574861

https://www.facebook.com/photo/?fbid=805535688241760&set=pcb.805536594908336

https://www.facebook.com/photo/?fbid=805390431589619&set=pcb.805390678256261

https://www.facebook.com/photo/?fbid=805350898260239&set=pcb.805351508260178

https://www.facebook.com/photo?fbid=804910481637614&set=pcb.804911288304200

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1064416428166440&set=a.719736729301080

https://www.facebook.com/photo/?fbid=803129261815736&set=pcb.803129645149031

https://www.facebook.com/photo/?fbid=804887291639933&set=pcb.804887908306538

https://www.facebook.com/photo/?fbid=804693084992687&set=pcb.804693404992655

https://www.facebook.com/photo/?fbid=803478831780779&set=pcb.803479028447426

https://www.facebook.com/photo/?fbid=804239408371388&set=pcb.804239661704696

https://www.facebook.com/photo/?fbid=804154315046564&set=pcb.804154601713202

https://www.facebook.com/photo/?fbid=804197018375627&set=pcb.804197338375595

https://www.facebook.com/photo/?fbid=804164758378853&set=pcb.804165485045447

https://www.facebook.com/photo/?fbid=804160788379250&set=pcb.804161181712544