Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i rozdanie świadectw dojrzałości odbędzie się we wtorek 3 lipca 2018r. o godz. 12.00